Daily Archives: September 9, 2020

Uncategorized

《文末有獨家優惠》網上代購王。.* 在家也能安心購買英國嬰兒用品品牌—BABISIL!「爸B代購王」

2020年09月09日 公開 回應 0 累計瀏覽次數 881

疫情嚴重,搞到唔敢同BB出街之餘,又唔敢四圍去。但BB日常使用既用品,又不能不添置。還好現在網上購物很容易,而家送貨快,很多時今日落單第二日就收到,十分方便。
 

 

母嬰用品網購,搵啲大間又多品牌自然方便。「爸B代購王」係其中一間。今次睇中係英國嬰兒用品品牌BABISIL。朋友推薦,對於第一胎新手既我黎講就更加放心。
 
BABISIL品牌來自英國,產品是由一隊跨國產品設計師和父母們創造的。以創新設計切合寶寶不同階段的需求,致力為全世界的父母們提供更優質、健康、安