Daily Archives: October 22, 2019

Uncategorized

◤好味抵食扒餐之選◢ ‧【❤ 大榮樺】

2019年10月22日 公開 回應 0 累計瀏覽次數 932

雖然住在大埔多時 加上已經實行清淡飲食多年 一直甚少外出吃飯
相約好久不見既中學同學晚飯 友好既同事介紹左呢間大榮樺

沒有預先訂枱 以先到先得形式入座
晚餐選擇都不少 價錢親民化 不過想食心水菜式就要睇運氣

好幾款熱門之選未夠6點9就已經售罄 所以想食好野就要早早排定隊
以當日所見 黑毛豬早早就貼著售罄 估計應該不錯才會這樣
唯有下次早點再來試試好了

每份晚餐都配有餐湯及餐飲 不過同樣地餐湯送完即止
餐湯是菠菜蓉濃湯 味道偏向清淡 少鹽少納本來是好事