Monthly Archives: April 2019

博客。活動

法式浪漫打卡熱點。Caudalie 限定「葡萄美白莊園」體驗日

2019年04月01日 公開 回應 0 累計瀏覽次數 1120

法式浪漫打卡熱點。Caudalie 限定「葡萄美白莊園」體驗日

上星期旺角朗豪坊有個 Caudalie「葡萄美白莊園」,
莊園內更有浪漫情懷葡萄隧道及多個打卡位,影完張張都好靚~

掛住影相之餘都要顧埋塊面
難得黎到,緊係試埋莊園內獨家率先發售的皇牌美白精華液(全新增量版)
同全新葡萄蔓極緻完美凝白晚霜啦~體驗比維他命C高62倍的天然美白淡斑效果!

現場除症人氣影相打卡位之外
1. 浪漫情懷的葡萄隧道
2. 波爾多的花園