Daily Archives: June 5, 2020

飲飲食食

~~Aljomar 西班牙黑毛豬後腿手切火腿 ~~Foodwise

2020年06月05日 公開 回應 0 累計瀏覽次數 924
4

間唔中都同朋友們吹吹水到天光就整下小食,大家都鐘意食風乾火腿仲食上引,我就去 Foodwisehk 店搵到西班牙伊比利豬風乾火腿。

 

 

 

Aljomar 西班牙100% Bellota
黑毛豬後腿手切火腿
(36個月)
 

當中最高等級嘅100% Iberico de Bellota 又稱黑標,係由100%純種伊比利豬 ,全程天然牧場放養 ,以橡木果同野草作糧食,體重達到標準,先可以標籤為